E volution awards 2014

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Μετά τις δύο επιτυχημένες διοργανώσεις και την ανταπόκριση του κλάδου, η Boussias Communications, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN με την υποστήριξη της ΕΠΑΜ διοργανώνουν για τρίτη χρονιά, τα e-volution awards 2014.

 Συμμετέχοντας λαμβάνετε μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό που επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
 
Η διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση και επιβράβευση της δουλειάς σας αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 
 
 
Στα e-volutionAwards 2014, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είτε δραστηριοποιούνται, σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν ή προμηθεύουν επιχειρήσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και εδρεύουν στην Ελλάδα.
 
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλλει συμμετοχή σε όσες κατηγορίες επιθυμεί από τις παρακάτω:
 
1. Εφαρμογή B-C Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Εφαρμογή ή/και υπηρεσία B-C που έχει διακριθεί στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, σε καινοτομία/πρωτοτυπία ή/και σε μέγεθος αγοράς/πωλήσεις.
 
2. Εφαρμογή Β-Β Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Εφαρμογή ή/και υπηρεσία B-Β (προς προμηθευτές ή πελάτες) που έχει διακριθεί στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, σε καινοτομία/πρωτοτυπία ή/και σε μέγεθος αγοράς/πωλήσεις.
 
3. Εφαρμογή C-C Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Εφαρμογή ή/και υπηρεσία C-C που έχει διακριθεί στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, σε καινοτομία/πρωτοτυπία ή/και σε μέγεθος αγοράς/πωλήσεις.
 
4. Εφαρμογή G-C Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Εφαρμογή ή/και υπηρεσία G-C που αυτοματοποιεί και απλοποιεί με ηλεκτρονικό τρόπο τις συναλλαγές μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων/πολιτών.
 
5. Ηλεκτρονική Αγορά (e-Marketplace)
Ηλεκτρονικός ενδιάμεσος που προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες συναλλαγών σε περιβάλλον B-B,B-C ή C-C. Η ηλεκτρονική αγορά μπορεί να ολοκληρώνει πλήρως τη συναλλαγή ή να προσφέρει έναν οικονομικό χώρο συνάντησης.
 
6. AffiliateSite
Contentsite που έχει αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο το affiliatemarketing ώστε να δημιουργεί έσοδα για merchants & advertisers.
 
7. Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (MobileCommerce)
Εφαρμογή και ψηφιακή πρακτική που αφορά στην αξιοποίηση του mobile/tablets σε στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και συναλλαγές on-the-go.
 
8. Συνδυασμός Ψηφιακού και Φυσικού Καναλιού
Επιχείρηση που συνδυάζει αρμονικά και συμπληρωματικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας (π.χ. φυσικό κανάλι).
 
9. Εμπειρία Πελατών
Ενέργειες, εργαλεία και πρακτικές που αφορούν στην αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας του πελάτη όταν επισκέπτεται το site (π.χ. προσωποποίηση προσφορών, υποστήριξη real-time, εξατομίκευση).
 
10. Εξυπηρέτηση Πελατών
Ενέργειες, εργαλεία και πρακτικές που αφορούν στην εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση (π.χ. παράδοση προϊόντων, επιστροφή προϊόντων).
 
11. Redesign – Relaunch
Site που ανασχεδιάστηκε εικαστικά και λειτουργικά και λανσαρίστηκε εκ νέου.
 
12. Usability
Εργαλεία, λύσεις και πρακτικές που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη στο site και γενικότερα την εκπλήρωση/ολοκλήρωση των παραγγελιών/αιτημάτων και όλης της εμπειρίας αγορών.
 
13. Design-Aesthetics
Πρωτότυπες σχεδιαστικά ιδέες και λύσεις που αφορούν στο interface του website.
 
14. SocialMediaStrategy
Ενέργειες και πρακτικές επικοινωνίας και προβολής μέσω socialnetworks και communitysites (π.χ.Facebook, Twitter, YouTube, Blogs), για την προώθηση και πώληση υπηρεσιών/αγαθών.
 
15. Καινοτόμο Διαδραστικό Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Καινοτόμες πρακτικές μάρκετινγκ που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα και επιτρέπουν την διάδραση και προσωποποίηση με τον καταναλωτή μέσω CRM, gamification, brandengagement κ.α.
 
16. CPCCampaign
Διαφημιζόμενος που έχει κάνει την πιο αποτελεσματική καμπάνια cpc (adwords, fbads, linkedinadsκ.α.) όσον αφορά στους στόχους που έθεσε για την προώθηση/πώληση υπηρεσιών/αγαθών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποβολή στοιχείων που δικαιολογούν την υποψηφιότητα όπως ROMI, στρατηγική, κ.α.
 
17. E-mailMarketing Καμπάνια
Βέλτιστη πρακτική στην εφαρμογή e-mailmarketing τεχνικών, όπως personalization, βελτίωση μετρικών deliverability, openrates, CTRs και conversion.
 
18. Search Engine Optimization (SEO) / Search Engine Marketing (SEM)
Τρόποι και μέθοδοι marketing που έχουν στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στο e-commercesite. Διακρίνονται η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία.
 
19. Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές (συγκρινόμενα με αντίστοιχα του εξωτερικού) που «κάνουν τη διαφορά» στο ηλεκτρονικό επιχειρείν για την εταιρεία που τα αξιοποιεί.
 
20. Νέα e-Επιχείρηση
Επιχειρηματικά μοντέλα, με βάση το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αναπτύχθηκαν από το 2012 και μετά και γνώρισαν την επιτυχία σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μετρικές: έσοδα, πελάτες, μερίδια αγοράς, ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, αξιοποίηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων κ.α.
 
21. Ψηφιακή Στρατηγική (e-Strategy)
Επιχειρηματικά μοντέλα, ενέργειες και πρακτικές ως μέρος μιας οργανωμένης ψηφιακής στρατηγικής που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο στην ηλεκτρονική επιχείρηση.
 
22. Διεθνοποιημένη e-Επιχείρηση
Επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 
23. Collaborativee-Commerce
Ενέργειες, συστήματα και πρακτικές που οδηγούν σε συνεργατικό τρόπο δράσης (logisticsmanagementsystems, e-logistics, webbasederp, advancedplanning & scheduling κ.ά.) μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 
24. Τεχνολογική Καινοτομία
Επιτυχημένα e-commerce και e-businesssites που ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία, που τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 
25. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προσφοράς
Υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και σχετίζονται με κοινωνική προσφορά (π.χ. βοήθεια συνανθρώπων, ακτιβισμός, ανεργία) και σε εθελοντική βάση.
 
26. Location Based Application
 
 
Βραβεία σε Εξειδικευμένα Ηλεκτρονικά Καταστήματα
 
Βραβεύονται εξειδικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (B-B, B-C, C-C), με βάση τους όγκους πωλήσεων, τις πρακτικές εξυπηρέτησης, την προϊοντική κάλυψη, τις προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πελάτες, τη στρατηγική προώθησης – μάρκετινγκ, την ολοκληρωμένη στρατηγική επέκτασής τους στις παρακάτω κατηγορίες:
 
 1. Ηλεκτρονικά
 2. Είδη σπιτιού
 3. Μόδα (ένδυση, υπόδηση)
 4. Ταξιδιωτικές υπηρεσίες
 5. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 6. Ticketing
 7. Φαγητό
 8. Είδη φαρμακείου, καλλυντικά
 9. Τρόφιμα / Ποτά
 10. Είδη σούπερ-μάρκετ
 11. Hardware / Software
 12. Κοσμήματα, ωρολόγια, αξεσουάρ
 13. Υπηρεσίες υγείας, περίθαλψης
 14. Υπηρεσίες μεταφορών
 15. Παιχνίδια (ηλεκτρονικά και μη) και είδη για παιδιά
 16. Βιβλία και περιοδικά
 17. Μουσική και βίντεο
 18. Ασφαλιστικές υπηρεσίες
 19. Πώληση και ενοικίαση αυτοκινήτων / σπιτιών
 20. Διασκέδαση
 21. Βιομηχανικά είδη και πρώτες ύλες
 22. Sites Προσφορών
 23. ?λλη κατηγορία
 
Βραβεία για ServiceProviders (SP) του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 
1. Υπηρεσίες και Συστήματα Β-Β
 
Εφαρμογές, εργαλεία και πλατφόρμες που διευκολύνουν, αυτοματοποιούν και αναδιοργανώνουν τις συναλλαγές και την επικοινωνία Β-Β μεταξύ των επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές προμήθειες, υπηρεσίες για e-marketplaces).
 
2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-Services)
 
Υπηρεσίες εμπορίου και συναλλαγών που προσφέρονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (όπως δημοπρασίες, προσφορές, τιμολόγηση, πληρωμές) και βοηθούν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 
3. E-CommercePlatforms / Development
 
Εργαλεία, περιβάλλοντα λογισμικού, πλατφόρμες και η τεχνολογική υπεροχή για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς και λύσεις webcontentmanagement.
 
4. Mobile & M-CommerceApplicationsDevelopment
 
Εργαλεία και περιβάλλοντα λογισμικού για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών και τη διακίνηση πολυμεσικού περιεχομένου για όλα τα handsets, καθώς και τη δυνατότητα για on-line συναλλαγές.
 
5. Υπηρεσίες Μεταφορών & Διανομής
 
Εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για διακίνηση φυσικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά σε B-C, B-B ή C-C.
 
6. Υπηρεσίες E-Banking
 
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αξιοποιώντας και συνδυάζοντας όλα τα ψηφιακά μέσα. Υπηρεσίες, εργαλεία, λύσεις και καινοτόμες πρακτικές που υποστηρίζουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών. Οι κατηγορίες βράβευσης είναι:
 
 1. E-Banking / Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών
 2. E-Banking / Online Cash Management
 3. E-Banking / Πρωτοβουλίες Security
 4. E-Banking / Καινοτόμες υπηρεσίες
 5. E-Banking / Mobile Banking
 6. E-Banking / Contactless Payment Systems
 
7. Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
 
S.P. με έντονη ερευνητική δραστηριότητα, όπως συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, πατέντες, διεθνής πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών, καινοτομίες διαδικασίας παραγωγής εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν, αξιοποίηση νέων – καινοτόμων τεχνολογιών.
 
8. Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό
 
S.P. με σημαντική εξωστρέφεια, όπως ανάπτυξη δικτύου εξαγωγών σε άλλες χώρες, joint-ventures, οργανωμένη παρουσία σε πολλές χώρες, διεθνείς συνεργασίες, είσοδος σε ξένα χρηματιστήρια, διεθνής δικτύωση και κοινοπραξίες.
 
9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 
S.P. που διακρίθηκε σε ενέργειες ΕΚΕ, όπως αξιοποίηση αειφόρων πρακτικών και προστασία περιβάλλοντος, υποστήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και τοπικών κοινωνιών, υποστήριξη του προσωπικού και διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
 
10. Πρωτοεμφανιζόμενος ServiceProvider
 
Επιτυχημένος πρωτοεμφανιζόμενος (από το 2012) S.P, που κατάφερε ένα από τα παρακάτω: δυναμική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων, είσοδος στις ξένες αγορές, διείσδυση σε νέες αγορές και προσέλκυση πελατών, καινοτομίες στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο.
 
11. Συνεργασιακή Στρατηγική
 
Συνεργασιακές πρακτικές μεταξύ service-providers που επιτρέπουν βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, μεγιστοποίηση της προσφερόμενης αξίας, οικονομίες κλίμακας κλπ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: www.e-volutionawards.gr

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink